Uluslararası Kara Taşımacılığı

Türkiye merkezli sınırlar ötesi taşımalarda, dünyanın her noktasına ulaşabilme imkanını bir ya da birbiri ile bağlantılı taşıma modellerini kullanmak suretiyle en optimum zaman ve maliyet fırsatlarını yaratarak kurumların hizmetine sunar. Keser Global stratejisi; müşterilerimizin öngördüğü toplam tedarik sürelerine göre istenilen ürünü, istenilen yerden, istenilen zamanda teslim etmek üzere kuruludur.